VERLIES VAN EEN RELATIE

‘Hoe geef je het leven vorm zonder de ander?’

Bij het verlies van een relatie kun je denken aan een scheiding tussen partners, maar ook aan het verlies van contact met bijvoorbeeld (één van) je ouders, kinderen, overige familieleden of vrienden.

Het verlies van een relatie kan rouw teweegbrengen. Misschien mis jij de ander, ben je boos op de ander, kijk je met weemoed terug naar het gedeelde verleden, rouw je om de toekomst die je niet meer samen zal doorbrengen. Mogelijk heb je zelf gekozen voor het beëindigen van de relatie, maar het kan ook zijn dat de ander het contact/de relatie verbroken heeft. Het verbreken van de relatie kan verwacht of onverwacht hebben plaatsgevonden. In alle gevallen is er sprake van verlies en kun je rouwreacties ervaren (bv. slecht slapen, verdriet, je terugtrekken, eenzaamheid, sombere gedachten, boosheid, machteloosheid, etc.).

Hoe geef je je leven vorm zonder de ander? Wie ben jij zonder de ander? Hoe ga je om met alle gevoelens en gedachten die op je afkomen sinds jouw verlies? Hoe ga je om met het pijnlijke verlies van contact met één van je dierbaren?

Ik begeleid je graag in jouw proces van verlies en rouw. Samen kunnen we stilstaan bij wat de ander voor jou betekend heeft/betekent en wat het beëindigen van de relatie bij je teweeg heeft gebracht. We kijken terug en we kijken vooruit. Uiteraard stem ik mijn begeleiding af op jouw behoeftes.

‘Als de komst van iemand je leven heeft veranderd
dan kan het niet anders dan dat iemands vertrek je leven opnieuw zal veranderen.’

~ Uus Knops ~